Arcure is hét bureau voor archeologisch advies en management

project begroting archeologisch project

begroten

aanbestedingen archeologisch onderzoek

aanbesteden

directie voeren archeologisch project

directie voeren

risico analyse bij archeologische projecten

risico analyse

second opinion budget en project

second opinion

onderhandelen partijen archeologische projecten

contractering


Diederik Bente van Arcure over zijn werkzaamheden bij diverse bouwprojecten met een archeologische component

Arcure archeologisch project vanachter het bureau

Archeologie beheersbaar maken

Ik help initiatiefnemers om de archeologie-opgaven in hun project te beheersen. Ik werk daarbij vanuit het belang van opdrachtgever. Daartoe stel ik instrumenten op (zoals risicoanalyses, PvE’s, bestekken, ramingen), die helpen de archeologie beheersbaar te maken en te houden.

Rollen en taken helder bij het archeologisch onderzoek

Ook zorg ik dat de rollen en taken duidelijk zijn voor en tijdens de uitvoering van archeologisch onderzoek: wat is aan de overheid, wat is aan opdrachtgever en wat is aan het archeologisch uitvoerend bedrijf?

Grip op het archeologisch bouwproject

Hierdoor krijgen en houden opdrachtgevers grip op hun project en hebben zij inzicht in hun opties en de consequenties daarvan.

ZOEKT U EEN ERVAREN MANAGER VOOR UW ARCHEOLOGISCH PROJECT

Arcure begeleidt het traject van begin tot eind

Neem contact op met Diederik Bente 06 2483 1553

Arcure heeft projecten uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers

buitenring Maastricht

Project A2 Maastricht

Avenue2

FAQ

Heb je ook archeologische kennis?

Ja, in 1993 ben ik afgestudeerd als archeoloog, gespecialiseerd in de archeologie van de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd (de periode tussen ca. 500 en 1800 na Christus). Daarna ben ik gaan werken als gravend archeoloog en projectleider.

Ook heb ik een aantal jaar vindplaatsen opgespoord met boringen en veldverkenningen en verwachtingskaarten gemaakt. Vanaf 2002 werk ik als adviseur, gericht op de belangen van opdrachtgevers met nieuwbouwplannen.

Waar heb je gewerkt als archeoloog?

In Duitsland (Beieren, Brandenburg, Rheinland en Niedersachsen), Luxemburg (in Grund, de benedenstad van Stad Luxemburg) en Nederland (Gelderland en Overijssel).

Wat is jouw specialisme?

Begroten, contracteren en directievoeren.

Hoe omschrijven opdrachtgevers jouw werkwijze?

Zeer pragmatisch en betrouwbaar. Ik let sterk op het budget en/of de deadline van een (bouw)project. Je hebt te maken met verschillende partijen die allemaal een eigen agenda / opdracht hebben.

Waarom zijn opdrachtgevers blij met jou?

Als pragmatisch, helder en analytisch sterk.

Waarom is het belangrijk om archeologie beheersbaar en betaalbaar te houden?

Als archeologen hun wensen niet kunnen afperken en kunnen specificeren, zal het maatschappelijk draagvlak voor het bodemarchief verdwijnen (rupsje nooit genoeg). Dan staat de archeologie weer aan de zijlijn en loopt achter de ontwikkelingen aan.